Simon Kitchen - Manager
0416 473 839
simon.kitchen@sdltechnology.com.au
Tony Kitchen - Accounts Manager
0418 754 068
tony.kitchen@sdltechnology.com.au
Julian Vidgen - IT Technician
julian.vidgen@sdltechnology.com.auu
Tomas - IT Technician
simon.kitchen@sdltechnology.com.au
Zachariah Strauss - Web Developer
zachariah.strauss@sdltechnology.com.au